BEKATHERM PRESTIGE

Visokopostojan i otporan sistem termo izolacije Bekatherm Prestige termo izolacioni sistem sa BK-StirolFix Special lijepkom u debljini armirnog sloja 3 – 5 mm nudi visoku otpornost, visoku termo i zvučnu izolaciju i garantuje dugi životni vijek. Kombinacija sa lamelama od kamene vune objedinjuje negorljivost i visoku paropropusnost. Kamena vunase preporučuje kao termo izolacija za višespratnice od trećeg sprata pa na više zbog protiv požarne zaštite.

 

Varijante ljepila za lijepljenje:

  • BK-StirolFix 1 – fleksibilno ljepilo
  • BK-StirolFix Special – visokofleksibilno ljepilo.

Varijante ljepila za armiranje:

  • BK-StirolFix Special – visokofleksibilno ljepilo.

 

Varijante predpremaza:

  • BK-Grund Universal – univerzalna podloga
  • BK-Grund Silicat – podloga na silikatnoj osnovi.

Varijante završnih dekorativnih fasada:

  • BK-Sil – silikonska dekoracijska žbuka
  • BK-Sil Si&Si – silikatno-silikonska dekoracijska žbuka
  • BK-S Plast – silikatna dekoracijska žbuka
  • BK-Briv Special – plemenita mineralna tankoslojna dekoracijska žbuka
  • BK-Plast – akrilatna dekoracijska žbuka.