Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:

„Nabava linija za proizvodnju žbuke i preuređenje proizvodnog prostora“ referentne oznake KK.03.2.1.06.1257 po natječaju E-impuls

Kratki opis projekta (operacije):

Projektom se provode slijedeće aktivnosti: nabavlja se linija za proizvodnju žbuke i preuređenje proizvodnog prostora potrebnog za proizvodni proces. Projekt će rezultirati povećanjem kapaciteta proizvodnje kao i kvalitete proizvoda što će omogućiti veću konkurentnost, bolju kvalitetu proizvoda, povećanje efikasnosti i kvalitete, smanjenje troškova, jačanje konkurentnosti tvrtke na domaćem i inozemnom tržištu te visoku dodanu vrijednost što je preduvjet stabilnog izvora prihoda i budućeg rasta dobiti.

Ciljeve i očekivane rezultate projekta (operacije):

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva povećanjem produktivnosti i konkurentnosti tvrtke Bekament d.o.o. Svrha je investicijom u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektoru proizvodnje omogućiti daljnji razvoj povećanjem prihoda od prodaje na domaćem i inozemnom tržištu odnosno povećati prihode od prodaje odgovarajući pri tome na zahtjeve kupaca uz istovremeno očuvanje postojećih radnih mjesta i zapošljavanje novih djelatnika.

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta iznosi 584.250,00 kn

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 467.400,00 kn
Udio EU u financiranju projekta iznosi 300.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta (od – do):

15.09.2017. – 15.09.2018.

Kontakt osobe za više informacija:

Rasija Blagajčević, član uprave
e-mail: r.blagajcevic@bekament.hr

Linkovi:

http://www.strukturnifondovi.hr

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276