64
Naslovna   /   Naši proizvodi   /   Bekatherm   /   Proizvodi za izolaciju   /   Građevinski EPS   /   Bekatherm 120

Bekatherm 120

EPS ploče od ekspandiranog polistirena

 

PRIMJENA
Bekatherm EPS 120 je termoizolacijska ploča izrađena od ekspandiranog polistirena bez dodavanja bilo kakvih primjesa u postupku proizvodnje u skladu sa EN 13163. Nalazi primjenu u građevinarstvu za termoizolaciju srednje opterećenih horizontalnih površina (pješačko opterećenje), u skladu sa mehaničkim karakterisitikama proizvoda, kao i za termoizolaciju betonskih elemenata kosih i ravnih krovova u ovisnosti od mehaničkih, sigurnosnih i toplinskih zahtjeva može se koristiti kao termoizolacijski sloj u sendvič panelima, sendvič zidovima, za termoizolaciju unutarnjih zidova, plafona i krovova.

UGRADNJA
U ovisnosti od namjene korištenja i mjesta u konstrukciji, termoizolacijske ploče se ugrađuju ljepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem ili slobodnim polaganjem. Prilikom ljepljenja potrebno je koristiti ljepila iz grupe namijenjene za ljepljenje EPS ploča kao što su BK EPS Kleber Gun, BK-StirolFix Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 ili BK-StirolFix Special, u ovisnosti od karakteristika podloge i uvjeta eksploatacije objekta. Ukoliko se pričvršćivanje vrši mehanički, neophodna je upotreba pričvrsnih sredstava (posebni vijci, pričvrsnice…) proizvedenih za tu namjenu.  Proizvod se bez obzira na izbor tehnike ugradnje, ugrađuje shodno opće priznatim pravilima tehnike.

Kako vam možemo pomoći?

Kontakt informacije

Bekament d.o.o.

 

Velikopoljska 9 M,
10010 Zagreb (adresa uprave)
+385 1 6235 109
+385 1 6235 732

 

 

Kontaktirajte nas ...