73

BK Fil

Masa za ispunu spojeva između gips-kartonskih ploča

 

IZRAČUN POTROŠNJE

UNESITE KVADRATURU

PRIMJENA
Masa na gipsanoj osnovi za zapunjavanje i armiranje spojeva (fuga) kod gips kartonskih ploča, kao i za popunjavanje neravnina na pločama (vijci, razna oštećenja i sl.).

PRIPREMA I NANOŠENJE
Podloga na koju se gipsna masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suha, bez slabo vezanih dijelova, masnih mrlja i sl. Priprema mase se vrši miješanjem praha sa oko 55% vode do potpune homogenizacije.

Zapunjavanje se vrši u određenoj debljini do izravnavanja sa površinom ploča. Širina nanešenog sloja treba da iznosi 20-25 cm, a potom se u tako naneseni sloj postavlja armirajuća bandaž traka i vrši blago utiskivanje gladilicom. Nakon sušenja prvog sloja nanosi se drugi sloj BK-Fil-a u širini od 25-30 cm, kojim se vrši izravnavanje površine koja se armira. Nakon sušenja eventualne neravnine ukloniti brusnim papirom.

Vrijeme sušenje ispune pri normalnim uvjetima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost zraka=50-60 %) iznosi oko 12 h.

TEMPERATURA PRIMjENE
Temperatura zraka i podloge prilikom ugradnje treba biti od +5 ºC do +30 ºC.

ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJA
12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.

POTROŠNJA
Oko 0,35-0,45 kg/m².

PAKIRANJE
5 kg.

Kako vam možemo pomoći?

Kontakt informacije

Bekament d.o.o.

 

Velikopoljska 9 M,
10010 Zagreb (adresa uprave)
+385 1 6235 109
+385 1 6235 732

 

 

Kontaktirajte nas ...