87
Naslovna   /   Naši proizvodi   /   Sealfix   /   PUR ljepilo za EPS ploče   /   BK PUR EPS Kleber GUN

BK PUR EPS Kleber GUN

Poliuretansko ljepilo za EPS ploče - pištoljsko

 

PRIMJENA
BK-Pur EPS Kleber Gun je jednokomponentna niskoekspandirajuća poliuretanska pjena za ljepljenje i montažu fasadnih izolacijskih ploča na beton, gips i zidane površine, koji očvršćava u prisustvu vlage. Ima vrlo dobru strukturu i odličnu adheziju i na temperaturi od +5ºC.BK-Pur EPS Kleber Gun je neotopiv nakon očvršćavanja, otporan na plijesni, trajno elastičan i može se žbukati. Ako se pravilno primjenjuje, proizvod doprinosi uštedi energije i kao takav nalazi veliku primjenu u niskoenergetskim objektima.

PRIPREMA I NANOŠENJE
Podloga mora biti čvrsta, čista i suha, bez prašine, masnih mrlja i sl. Prije upotrebe, zamastiti pištolj sa mašću ili PTFE sprejom. BK-Pur EPS Kleber Gun pričvrstiti na aplikacijski pištolj sa NBS navojem. Montirati plastični adapter na vrhu pištolja. Podesiti protok ljepila rotiranjem vijska na kraju cijevi. Nakon upotrebe, rotirati vijak u smjeru kazaljke na satu na kraju pištolja, dok se okidač više ne može aktivirati. Uvijek čuvati pištolj sa tubom ljepila pričvrćen za njega. Nakon što se isprazni tuba sa ljepilom, pažljivo ju izvaditi, dok je pritisnut prekidač za oslobađanje preostalog plina. Prije primjene snažno protresti tubu (barem 20 puta). Nanijeti ljepilo na rub EPS ploče, 2-4 cm od ivice, i unutar konture u uzastopnim trakama sa oko 30 cm rastojanja izmedju njih. Preporučeni promjer pruga primjenjenih pištoljem je 3-4 cm. Pričvršćavanje EPS ploča u konačnu poziciju je do cca 15 min, prije nego što ljepilo počne stvarati pokoricu. EPS ploče na dnu zida moraju biti pričvršćene na donjem dijelu, kako bi se izbjeglo njihovo klizanje sa zida prije očvršćavanja ljepila (5-24 h). Preporučena debljina iznosi max. 4 cm kada se koristi za ljepljenje EPS ploča i za ispunu spojeva između EPS ploča ili EPS ploče i zida.

UPOZORENJE
Za odstranjivanje nestvrdnute PUR pjene koristiti čistač za PUR pjenu ili jake ubruse za čišćenje.

PAŽNJA!!!
Čistač za PUR pjenu ne smije doći u dodir s polistirenom jer ga vrlo brzo otapa! Stvrdnutu pjenu moguće je odstraniti samo mehanički. Pri radu koristiti zaštitna sredstva.

ROK UPOTREBE
18 mjeseci, ako se skladišti po preporuci u originalnom, neotvorenom pakiranju. Skladištiti na temperaturama od +5 ºC do +25 ºC, zaštićeno od direktnog utjecaja sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

KLASA ZAPALJIVOSTI
F prema EN 13501-1.

PAKIRANJE
825ml

Kako vam možemo pomoći?

Kontakt informacije

Bekament d.o.o.

 

Velikopoljska 9 M,
10010 Zagreb (adresa uprave)
+385 1 6235 109
+385 1 6235 732

 

 

Kontaktirajte nas ...