93
Naslovna   /   Naši proizvodi   /   Special   /   Sredstvo protiv plijesni   /   BK Sanicid express

BK Sanicid express

Sredstvo za uklanjanje plijesni, gljivica i bakterija

 

IZRAČUN POTROŠNJE

UNESITE KVADRATURU

SADRŽI
Natrijev hipoklorit i natrijev hodroksid.

NAMJENA
Tekući biocidni proizvod za efikasno ukljanjanje plijesni, gljivica i bakterija, koji izbjeljuje površine na koje se nanosi. Može se koristiti na različitim površinama kao što su: zidovi, pločice, keramika, fuge, mort, cigla, kamen, emajl, plastika, akril, silikon, guma, nehrđajući čelik. Ne koristi se za gips, metale – aluminij, bakar, mesing, bronzu, obojeno i lakirano drvo. U slučaju primjene na novim neuobičajenim tipovima površina, isprobati djelovanje prvo na neupadljivoj površini. BK-SaniCid Expres se može koristiti pored domaćinstva, u objektima javnog zdravlja, kao i u drugim javnim i industrijskim objektima za tretiranje površina koje ne dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje. Ne koristiti proizvod u prisustvu djece.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Okrenuti mlaznicu prskalice u radni položaj i nakon upotrebe uvijek zaključati prskalicu okretanjem mlaznice prskalice u stop položaj. Poprskati sprejem problematična mjesta sa oko 15 cm razdaljine i ostaviti da djeluje minimum 15 minuta. Nakon navedenog vremena isprati tretiranu površinu vodom. Ne uklanjati plijesan prije nanošenja preparata i ukoliko je potrebno ponoviti postupak tek nakon ispiranja površine i sušenja iste. Izbjegavati prekomjerno nanošenje spreja, jer tretirane površine ne smiju biti natopljene već umjereno pošpricane.

KORISNICI
Proizvod namijenjen za opću namjenu, kao i profesionalne korisnike.

ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE
Do 12 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja. Datum proizvodnje i broj šarže utisnuti na ambalaži.

ODLAGANJE PROIZVODA I AMBALAŽE
U skladu sa lokalnim / regionalnim / evropskim / nacionalnim propisima.

PREPORUČENO SREDSTVO ZA GAŠENJE POŽARA
Smjesa je korozivna za metale. Prilikom zagrijavanja ili u slučaju požara može doći do stvaranja otrovnih plinova. Sredstva za gašenje požara: CO2, prah za gašenje, pjena ili vodeni sprej.

PREVENTIVNA ZAŠTITA
Preparat koristiti u dobro provjetrenim prostorijama, ne smije se udisati i ne smije doći u kontakt sa kožom i očima. Koristiti zaštitnu masku za disanje ukoliko nije osigurana adekvatna ventilacija. Ukoliko se dogodi bilo kakva iritaciju, prestati sa upotrebom i odmah napustiti prostoriju, dok se površina ne osuši. Nositi odgovarajuće rukavice i zaštitno odjelo otporno na kemikalije.

DEKONTAMINACIJA
Pri radu osigurati dobro provjetravanje ako se koristi u zatvorenim prostorijama. U slučaju izlivanja, spriječiti širenje. Obrisati apsorbujućim materijalom za apsorpciju tekućine (npr. krpom, vunom). Pokupiti razlivenu tekućinu apsorbujućim materijalom: piljevina, diatomejska zemlja, pesak, univerzalno sredstvo za vezivanje, sredstvo za vezivanje kiselina.

POTROŠNJA
Oko 50ml/m² u jednom nanosu, a za tretiranje manjih površina (10cm²) 5 pritisaka.

PAKIRANJE
500 ml.

Kako vam možemo pomoći?

Kontakt informacije

Bekament d.o.o.

 

Velikopoljska 9 M,
10010 Zagreb (adresa uprave)
+385 1 6235 109
+385 1 6235 732

 

 

Kontaktirajte nas ...